VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG

Tổng hợp 10 văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam:

Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam do trung tâm Quan trắc miền Bắc biên soạn, Tổng cục Môi trường đề nghị. Tổng cục Tiêu chuẩn chất lượng đo lường ban hành:

DLVN 380.2021_PTD nong do khi cua tram quan trac khi thai_QTKD

DLVN 381.2021_pH_PTD pH cuar tram quan trac moi truong nuoc_QTKD

DLVN 382.2021_TDS_PTD tong chat ran hoa tan trong nuoc cua tram quan trac moi truong nuoc_QTKD

DLVN 383.2021_EC_PTD do dan dien cua tram quan trac moi truong nuoc_QTKD

DLVN 384.2021_Do duc_PTD do duc cua tram quan trac moi truong nuoc_QTKD

DLVN 385.2021_DO_PTD nong do oxi hoa tan cua tram quan trac moi truong nuoc_QTKD

DLVN 386.2021_NH4_PTD amoni trong moi truong nuoc cua tram quan trac moi truong nuoc_QTKD

DLVN 387.2021_COD_PTD nhu cau oxi hoa hoc cua tram quan trac moi truong nuoc_QTKD

DLVN 388.2021_TSS_PTD tong chat ran lo lung trong nuoc cua tram quan trac moi truong nuoc_QTKD

DLVN 389.2021_PTD nong do khi cua tram quan trac chat luong khong khi xung quanh_QTKD

(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng)

Tìm hiểu thêm:

Thông tư 10/2021/TT-BTNMT_Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *