Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT_Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.

Thông tư 10-2021-TT-BTNMT.pdf

(Nguồn:Cổng Thông tin điện tử Chính phủ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *