Tag Archives: Spec – Tủ lấy mẫu tự động_Smart pH

Spec – Tủ lấy mẫu tự động_Smart pH

Thông số kỹ thuật – Thời gian lấy mẫu: liên tục, có thể điều chỉnh. – Hướng dẫn sử dụng đơn giản và dễ sử dụng. – Phụ kiện thay thế dễ dàng. – Bền vững với môi trường khắc nghiệt. – Nhiệt độ bảo quản mẫu: Theo tiêu chuẩn. – Hiển thị ít nhất […]