Tag Archives: Spec – Sensor Độ đục hãng Smart pH

Spec – Sensor Độ đục_Smart pH

Đặc tính kỹ thuật:   ĐỘ ĐỤC THANG THẤP ĐỘ ĐỤC THANG CAO Thang đo 0 – 100 NTU 0 – 500 NTU Độ phân giải 0.001 0.1 Độ chính xác ±0.1% toàn thang ±5% – Ngõ ra: 01 ngõ ra tương tự 4-20mA và 01 ngõ ra RS4485 Modbus RTU, 02 ngõ ra Relay […]