Tag Archives: Spec – COD_Smart pH

Spec – Sensor COD_Smart pH

Nguyên lý hoạt động – Phương pháp đo quang – Các hợp chất hữu cơ không no sẽ hấp thu bức xạ UV tại bước sóng 254 nm, tín hiệu sẽ được thu vào đầu dò và tính toán dựa theo định luật Lamber-Beer. Thông số kỹ thuật – Chu trình đo: liên tục, không […]