Tag Archives: Spec – Bộ hiển thị Smart pH

Spec – Bộ hiển thị Smart pH

Đặc tính kỹ thuật – Sử dụng công nghệ thông minh SmartpHTM với bộ vi xử lý, dễ dàng mở rộng kết nối với nhiều chỉ tiêu khác nhau thông qua khe cắm module. – Chuẩn tự động bằng dung dịch chuẩn hoặc theo giá trị đo PTN. – Thiết bị tự bù trừ nhiệt độ ATC. – Màn […]