Tag Archives: Sensor pH/ORP_Smart pH

Spec – Sensor pH/ORP_Smart pH

Thông số kỹ thuật – Thang đo (pH): 2.00 to 16.00pH, Độ phân giải 0.01 pH, độ chính xác ±0.02pH. – Thang đo (ORP/mV): -1999mV to 1999mV, độ phân giải 1 mV, độ chính xác ±2mV. – Thang đo nhiệt độ (oC): 0 – 120oC, độ phân giải 0.1oC, độ chính xác ±0.2 oC. – Thời gian đáp […]