Tag Archives: Sensor Amoni_Smart pH

Spec – Sensor Amoni_Smart pH

Thông số kỹ thuật – Sử dụng công nghệ điện cực chọn lọc ion (ISE). – Khoảng đo NH4+: 0-150mg/L với khoảng đo pH4 – pH10. – Độ phân giải: 0.1. – Thời gian đáp ứng 90% trong 1giây. – Các ion có thể gây nhiễu NH4+ = K+. Li+, Na+, Cs+
. – Thân điện cực […]