Tag Archives: Reset Fatory hãng Endress hauser

Hướng dẫn Reset Fatory hãng E + H

Hướng dẫn Reset Fatory (Quay về cài đặt ban đầu của thiết bị) – Từ màn hình ban đầu nhấn nút ENTER tương ứng trên màn hình thì xuất hiện màn hình: – Trong Main menu ta sử dụng nút di chuyển lên hoặc xuống để đến “device properties” nhấn ENTER; – Trong device properties […]