Tag Archives: pH hãng Endress hauser

Cài đặt nồng độ chất chuẩn và DPG pH hãng Endress Hauser

Hướng dẫn cài đặt nồng độ chất chuẩn và độ phân giải pH hãng Endress Hauser 1. Cài đặt nồng độ chất chuẩn Từ màn hình hiển thị bình thường ta nhấn nút NENU tương ứng trên màn hình hiển thị, sẽ xuất hiện hình sau: Ta sử dụng núm xoay di chuyển đến SETUP […]