Tag Archives: MGA 12

Hiệu chỉnh (Calibrate) hãng Dr.Fodisch (MGA 12)

Hướng dẫn hiệu chỉnh PTD khí hãng Dr.Fodisch (MGA 12) 1. Giới thiệu chức năng của các phím bấm STT Tên Chức năng 1 Màn hình Hiển thị thông số đo được 5 ▲▼►◄ Phím di chuyển 6 ESC Thoát hoặc quay lại 7 ◄–l Enter 2. Hiệu chỉnh thiết bị a. Zero Lưu ý: […]