Tag Archives: Lưu lượng hãng Endress Hauser

Hướng dẫn cài đặt lưu lượng hãng Endress Hauser

Hướng dẫn cài đặt và tra thông tin cài đặt của PTĐ lưu lượng hãng Endress Hauser 1. Cài đặt các thông số đo lưu lượng – Từ màn hình nhấn nút ENTER tương ứng trên màn hình thì màn hình xuất hiện: – Trong Main menu tiếp tục nhấn ENTER – Trong flow tiếp […]