Tag Archives: KF100 Calib

Hiệu chỉnh (Calibrate) hãng KF 100 & ZETIAN

HƯỚNG DẪN HIỆU CHỈNH (CALIBRATE) PHƯƠNG TIỆN ĐO CO, SO2, NOx, O2 HÃNG KF 100 VÀ ZETIAN 1. Bảng điều khiển *(Do hai  hãng thiết bị này có cách chỉnh giống nhau nên sẽ gộp chung phần hướng dẫn cho hai hãng thiết bị này)* 2. Hiệu chỉnh 2.1. Zero – Từ màn hình chính […]