Tag Archives: hiệu chuẩn ABB

Hiệu chỉnh (Calibrate) thiết bị hãng ABB

Hướng dẫn hiệu chỉnh (Calibrate) phương tiện đo nồng độ khí CO, NOX, SO2 hãng ABB 1. Hướng dẫn Zero phương tiện đo nồng độ khí CO, NOX, SO2 hãng ABB. ***Lưu ý: Đọc hướng dẫn tại góc trái bên dưới của màn hình thiết bị để đảm bảo các bước được thực hiện đúng, […]