Tag Archives: Hiệu chỉnh phương tiện đo O2 thiết bị hãng ABB

Hiệu chỉnh phương tiện đo O2 thiết bị hãng ABB

HƯỚNG DẪN HIỆU CHỈNH PHƯƠNG TIỆN ĐO O2 (CALIBRATE) HÃNG ABB 1. Hướng dẫn Zero và một vài lưu ý khi Zero phương tiện đo O2 ***Lưu ý: Đọc hướng dẫn tại góc trái bên dưới của màn hình thiết bị để đảm bảo các bước được thực hiện đúng, chính xác và an toàn […]