Tag Archives: Hiệu chỉnh pH Endress hauser

Hiệu chỉnh pH hãng Endress hauser

HƯỚNG DẪN HIỆU CHỈNH PTĐ PH HÃNG E + H – Trước khi tiến hành hiệu chỉnh ta cũng tiến hành vệ sinh Sensor cho thật sạch để tránh sai số. – Từ màn hình hiển thị bình thường ta nhấn CAL. Khi đó màn hình sẽ hiện ra như sau: – Sử dụng núm […]