Tag Archives: hieu chỉnh kf 100

Kiểm tra dải đo ZETIAN và hãng KF 100 CEMS

Hướng dẫn kiểm tra dải đo và đổi đơn vị của PTĐ nông độ các khí SO2, NOX, CO, O2, hãng ZETIAN và KF 100 CEMS 1. Giới thiệu chung về bảng điều khiển của phương tiện đo *(Do hai hãng thiết bị này có cách chỉnh giống nhau nên sẽ gộp chung phần hướng dẫn […]