Tag Archives: Hãng ABB

Cách cài đặt dải đo thiết bị hãng ABB

HƯỚNG DẪN CÀI LẠI DẢI ĐO CỦA CÁC THÔNG SỐ CO, NOX, SO2, O2 TRÊN THIẾT BỊ HÃNG ABB Hướng dẫn cách check dải đo và cài lại dải đo của từng thông số cơ bản hãng thiết bị ABB ***Lưu ý: Đọc hướng dẫn tại góc trái bên dưới của màn hình thiết bị […]