Tag Archives: DLVN 384 : 2021

Tổng hợp 10 văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam

VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG Tổng hợp 10 văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam: Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam do trung tâm Quan trắc miền Bắc biên soạn, Tổng cục Môi trường đề nghị. Tổng cục Tiêu chuẩn chất lượng đo lường ban hành: DLVN 380.2021_PTD nong do khi […]