Tag Archives: Đặc tính kỹ thuật thiết bị hãng Dynoptic

Đặc tính kỹ thuật thiết bị hãng Dynoptic

Đặc tính kỹ thuật STT Tên thiết bị Model Hãng sản xuất Nguyên lý Đặc tính kỹ thuật 1 Thiết bị đo bụi DSL-xxx Dynoptic, Anh – Nguyên lý: Truyền dẫn quang – Phương pháp: + Double-pass theo nguyên lý auto-collimation. Các tia sáng đi qua khoảng cách đo hai lần. Sự suy giảm của […]