Tag Archives: Đặc tính kỹ thuật thiết bị hãng Durag

Đặc tính kỹ thuật thiết bị hãng Durag

Đặc tính kỹ thuật STT Tên thiết bị Model Hãng sản xuất Nguyên lý Đặc tính kỹ thuật 1 Thiết bị đo bụi DR-220xx Durag – Nguyên lý: Truyền dẫn quang – Phương pháp: Double-pass theo nguyên lý auto-collimation. Các tia sáng đi qua khoảng cách đo hai lần. Sự suy giảm của chùm ánh […]