Tag Archives: Đặc tính kỹ thuật – Hach Bio Tector B3500DW – Máy Phân Tích TOC

Spec – Hach Bio Tector B3500DW – Máy Phân Tích TOC

Đặc tính kỹ thuật – Hach Bio Tector B3500DW – Máy Phân Tích TOC Thông số kỹ thuật Chỉ tiêu TOC (NPOC), TIC, % loại bỏ (với 2 luồng) cà COD, BOD thông qua tính toán tương quan Truyền thông Modbus RTU, Modbus TCP/IP & Profibus (khi chọn Profibus tín hiệu KTS đầu ra đực […]