Tag Archives: Cảm biến Hach LDO®

Spec – Cảm biến Hach LDO®, Model 2

Thông số kỹ thuật Cảm biến Hach LDO®, Model 2 Thông số kỹ thuật Thang đo 0 – 20.00 ppm 0 – 20.0 mg/L 0 – 200% bão hòa Độ sâu đặt cảm biến Giới hạn áp xuất ở 34 m 345 kPa (112 ft.), 345 kPa (50 psi), tối đa; độ chuẩn xác không […]