Tag Archives: Calib TSS hãng E + H

Hiệu chỉnh (Calibrate) TSS hãng E + H

Hướng dẫn hiệu chỉnh (Calibrate) PTĐ TSS hãng Endress hauser – Từ màn hình hiển thị ta nhấn nút MENU tương ứng trên màn hình hiển thị, khi dó màn hình sẽ xuất hiện hình sau: – Ta sử dụng núm xoay di chuyển đến SETUP rồi nhấn ENTER; – Ta sử dụng núm xoay […]