Tag Archives: Calib pH hãng HACH

Hiệu chỉnh (Calibrate) phương tiện đo pH hãng HACH

Hiệu chỉnh (Calibrate) phương tiện đo pH hãng HACH 1. Giới thiệu sơ lược về màn hình thiết bị hãng HACH với model sc1000 – Cung cấp nguồn cho thiết bị; – Đợi thiết bị khởi động cho đến khi hiển thị giao diện như sau: – Từ màn hình chính nhấn vào góc dưới […]