Tag Archives: Calib Nitrate hãng E + H

Hiệu chỉnh (Calib) Nitrate hãng Endress Hauser

HƯỚNG DẪN HIỆU CHỈNH (CALIBRATION) PTĐ NITRATE HÃNG ENDRESS HAUSER – Vệ sinh sạch sensor trước khi hiệu chuẩn; – Ta sẽ hiệu chuẩn NITRATE theo kết quả phân tích ở Phòng thí nghiệm; – Theo ví dụ trên thì NITRATE máy đo Online là: 1 mg/L, phòng thí nghiệm đo là: 1.5 mg/L; – […]