Tag Archives: Calib COD hãng E + H

Hiệu chỉnh (Calib) COD hãng Endress Hauser

Hướng dẫn hiệu chỉnh (Calibrate) PTĐ COD hãng Endress Hauser – Từ màn hình hiển thị bình thường ta nhấn nút MENU tương ứng trên màn hình hiển thị sẽ xuất hiện hình sau: – Ta sử dụng núm xoay di chuyển đến SETUP rồi nhấn ENTER; – Ta sử dụng núm xoay di chuyển […]