Tag Archives: Calib Amoni hãng Endress Hauser

Hiệu chỉnh (Calib) Amoni hãng Endress Hauser

Hướng dẫn hiệu chỉnh (Calibrate) PTĐ Amoni hãng Endress Hauser – Vệ sinh sạch sensor trước khi hiệu chuẩn. – Ta sẽ hiệu chuẩn AMMONNIUM theo kết quả phân tích ở Phòng thí nghiệm. – Theo ví dụ trên thì AMMONNIUM máy đo Online là: 1 mg/L, phòng thí nghiệm đo là: 1.5 mg/L. – […]