Tag Archives: ABB

Hiệu chỉnh phương tiện đo O2 thiết bị hãng ABB

HƯỚNG DẪN HIỆU CHỈNH PHƯƠNG TIỆN ĐO O2 (CALIBRATE) HÃNG ABB 1. Hướng dẫn Zero và một vài lưu ý khi Zero phương tiện đo O2 ***Lưu ý: Đọc hướng dẫn tại góc trái bên dưới của màn hình thiết bị để đảm bảo các bước được thực hiện đúng, chính xác và an toàn […]

Hiệu chỉnh (Calibrate) thiết bị hãng ABB

Hướng dẫn hiệu chỉnh (Calibrate) phương tiện đo nồng độ khí CO, NOX, SO2 hãng ABB 1. Hướng dẫn Zero phương tiện đo nồng độ khí CO, NOX, SO2 hãng ABB. ***Lưu ý: Đọc hướng dẫn tại góc trái bên dưới của màn hình thiết bị để đảm bảo các bước được thực hiện đúng, […]

Cách cài đặt dải đo thiết bị hãng ABB

HƯỚNG DẪN CÀI LẠI DẢI ĐO CỦA CÁC THÔNG SỐ CO, NOX, SO2, O2 TRÊN THIẾT BỊ HÃNG ABB Hướng dẫn cách check dải đo và cài lại dải đo của từng thông số cơ bản hãng thiết bị ABB ***Lưu ý: Đọc hướng dẫn tại góc trái bên dưới của màn hình thiết bị […]