Category Archives: Specifications Zettian

Đặc tính kỹ thuật trạm khí Zettian

Đặc tính kỹ thuật STT Tên thiết bị Model Hãng sản xuất Nguyên lý Đặc tính kỹ thuật 1 Thiết bị phân tích khí EM-5 Hangzhou Chunlai Technology Co., LTD – Trung Quốc – Nguyên lý: tách mẫu khí khô – Phương pháp: + NOx (NO2), SO2: hấp thụ quang phổ (DOAS) + CO, O2: […]