Category Archives: Specifications Dynoptic

Đặc tính kỹ thuật thiết bị hãng Dynoptic

Đặc tính kỹ thuật STT Tên thiết bị Model Hãng sản xuất Nguyên lý Đặc tính kỹ thuật 1 Thiết bị đo bụi DSL-xxx Dynoptic, Anh – Nguyên lý: Truyền dẫn quang – Phương pháp: + Double-pass theo nguyên lý auto-collimation. Các tia sáng đi qua khoảng cách đo hai lần. Sự suy giảm của […]