Category Archives: Thiết bị trạm khí

Đặc tính kỹ thuật thiết bị hãng Durag

Đặc tính kỹ thuật STT Tên thiết bị Model Hãng sản xuất Nguyên lý Đặc tính kỹ thuật 1 Thiết bị đo bụi DR-220xx Durag – Nguyên lý: Truyền dẫn quang – Phương pháp: Double-pass theo nguyên lý auto-collimation. Các tia sáng đi qua khoảng cách đo hai lần. Sự suy giảm của chùm ánh […]

Đặc tính kỹ thuật thiết bị hãng Dynoptic

Đặc tính kỹ thuật STT Tên thiết bị Model Hãng sản xuất Nguyên lý Đặc tính kỹ thuật 1 Thiết bị đo bụi DSL-xxx Dynoptic, Anh – Nguyên lý: Truyền dẫn quang – Phương pháp: + Double-pass theo nguyên lý auto-collimation. Các tia sáng đi qua khoảng cách đo hai lần. Sự suy giảm của […]

Đặc tính kỹ thuật trạm khí Zettian

Đặc tính kỹ thuật STT Tên thiết bị Model Hãng sản xuất Nguyên lý Đặc tính kỹ thuật 1 Thiết bị phân tích khí EM-5 Hangzhou Chunlai Technology Co., LTD – Trung Quốc – Nguyên lý: tách mẫu khí khô – Phương pháp: + NOx (NO2), SO2: hấp thụ quang phổ (DOAS) + CO, O2: […]