Hướng dẫn kiểm tra dải đo và đổi đơn vị của PTĐ nông độ các khí

SO2, NOX, CO, O2, hãng ZETIAN và KF 100 CEMS

1. Giới thiệu chung về bảng điều khiển của phương tiện đo

*(Do hai hãng thiết bị này có cách chỉnh giống nhau nên sẽ gộp chung phần hướng dẫn cho hai hãng thiết bị này)*

2. Kiểm tra và đổi đơn vị đo của từng thông số được cài đặt trong phương tiện đo

– Từ màn hình chính ta bấm chọn nút MENU khi đó màn hình của phương tiện đo sẽ hiện ra như sau:

– Dùng phím ▼ di chuyển xuống chọn System Settings, nhấn ENTER để chọn:

– Nhấn chọn Unit Setting, bấm ENTER, khi đó màn hình hiển thị sẽ hiện giao diện của phần cài đặt đơn vị hiện tại của từng thông số đo:

– Ta sử dụng 2 phím di chuyển ◄► để di chuyển lựa chọn qua lại giữa các đơn vị với nhau bao gồm: mg/m3, ppm, % và 10^-6:

– Tùy vào nhu cầu sử dụng mà cài đặt đơn vị đo sao cho phù hợp:

– Trên đây là các loại đơn vị mà ta có thể lựa chọn được;

–  Sau khi lựa chọn được đơn vị phù hợp cho từng thông số, ta sử dụng các phím di chuyển ▲▼ để di chuyển xuống chọn Confirm và nhấn chọn ENTER;

– Nhấn Chọn ESC thoát ra ngoài màn hình chính để xem lại đơn vị mà ta vừa cài đặt.

3. Hướng dẫn kiểm tra dải đo và cài đặt lại dải đo của từng thông số được cài đặt trong phương tiện đo

– Từ màn hình chính ta bấm chọn nút MENU khi đó màn hình của phương tiện đo sẽ hiện ra như sau:

– Dùng phím ▼ di chuyển xuống chọn System Setings, nhấn ENTER để chọn:

– Dùng phím ▼ di chuyển xuống chọn Range Settings, nhấn ENTER để chọn. Khi đó màn hình sẽ hiện ra như sau:

– Tại đây ta đã check được dải của từng thông số mà thiết bị đang cài.

– Tiếp theo, ta sử dụng nút di chuyển ▲▼ để lựa chọn thông số muốn thiết lập lại dải đo, nhấn ENTER để chọn. Khi đó màn hình sẽ hiển thị như sau:

– Sử dụng các phím di chuyển ▼▲►◄ và nhấn ENTER để lựa chọn dải do phù hợp cho thông số.

Lưu ý:

– Trong trường hợp sau khi chọn được dải mong muốn và nhấn ENTER. Màn hình hiển thị ra như sau:

– Màn hình hiển thị của thiết bị hiện ra như hình trên thì tức là thiết bị đã được cài đặt mặc định trong thiết bị và không thể thay đổi. Lúc này cần sự can thiệp của đơn vị lắp đặt hoặc NSX thiết bị can thiệp nếu cần thiết.

***Mong những thông tin trên hữu ích với bạn. Chúc bạn thành công!***

Xin cảm ơn!

Từ khóa: Check dải hãng Zetian, Check dải hãng KF 100.

Tìm hiểu thêm

Cài dải đo thiết bị hãng ABB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *