Hướng dẫn cài đặt và tra thông tin cài đặt của PTĐ lưu lượng hãng

Endress Hauser

1. Cài đặt các thông số đo lưu lượng

– Từ màn hình nhấn nút ENTER tương ứng trên màn hình thì màn hình xuất hiện:

– Trong Main menu tiếp tục nhấn ENTER

– Trong flow tiếp tục nhấn ENTER


– Ta tiếp tục nhấn ENTER.

– Trong flow1 tiếp tục nhấn ENTER để chọn “basic setup” , xuất hiện màn hình sau:

– Trong màn hình này ta nhấn nút di chuyển thứ 2 để đến flow1 liearisat.

– Tiếp tục nhấn ENTER 2 lần, xuất hiện màn hình:

– Trong type ta chọn “flume/ weir” nhấn ENTER. Sẽ xuất hiện hình sau:

– Trong flow1 linearisat. ta chọn “curve” nhấn ENTER để chọn các loại kênh (mương) mong muốn.

– Trong curve có rất nhiều loại kênh ở đây ta chọn kênh “Rectangular weir” , sử dụng nút di chuyển đến “Rectangular weir” rồi ENTER.
Ghi chú: Ở đây ta sử dụng thiết bị đo lưu lượng áp dụng cho mương hình chữ nhật.

– Tiếp tục ta chọn Rectwt0/5H rồi ENTER.

– Ở mục Width ta nhập theo đúng độ rộng kênh, ở đây là 0.500 m tùy theo kênh mà ta thay đổi.
– Sau khi nhập xong sau đó ta nhấn đồng thời 2 nút 1 lần
– Sau đó nhấn tiếp nút di chuyển thứ 2 1 lần xuất hiện màn hình:

– Với giá trị empty E ta tiến hành đo và tính toán như sau:

-Theo như hình ví dụ trên ta đo điểm cuối cùng của sensor đến vị trí trên cùng của gờ chắn sau đó phải cộng thêm 100 mm vào rồi lấy kết quả nhập vào empty E.
-Sau đó nhấn đồng thời 2 nút 4 lần để trở về màn hình hiển thị bình thường.
Để đảm bảo thiết bị đo chính xác ta nên lấy điểm zero bằng cách ta cho nước vào vừa đầy kênh vừa ngập gờ chắn.
-Từ màn hình hiển thị ta nhấn ENTER 5 lần rồi nhấn nút di chuyển thứ 2 3 lần sẽ xuất hiện màn hình:

-Ta ghi lại giá trị distance : 0.466 m. Sau đó nhấn di chuyển 1 1 lần để về màn hình:

-Trong màn hình này ta lấy giá trị distance : 0.466 m. nhập vào empty E: 0.466 m
-Sau đó nhấn đồng thời 2 nút   4 lần để trở về màn hình hiển thị bình thường.

2. Cách cài đặt hiển thị và tính lưu lượng tổng

**Cách cài hiển thị lưu lượng tổng:

– Từ màn hình hiển thị ta nhấn ENTER 1 lần đến Display nhấn ENTER 3 lần sau đó ta chọn 2x value+bargr nhấn ENTER 1 lần, sau đó nhấn nút di chuyển xuống value 2 : dist.sensor1 nhấn ENTER sau đó nhấn nút di chuyển xuống totalizer 1 nhấn ENTER.
– Sau đó nhấn đồng thời 2 nút 4 lần để trở về màn hình hiển thị bình thường.

**Cách cài tính lưu lượng tổng:

– Từ màn hình hiển thị ta nhấn ENTER 2 lần rồi nhấn nút di chuyển xuống chọn flow counter nhấn ENTER 5 lần rồi nhấn nút di chuyển xuống chọn flow 1 nhấn ENTER 1 lần.
– Sau đó nhấn đồng thời 2 nút  6 lần để trở về màn hình hiển thị bình thường.

Mong rằng những thông tin trên sẽ hữu ích với bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại bạn ở những bài viết sau.

Xin cảm ơn!

Từ khóa: 

Tìm hiểu thêm:

Cài đặt pH hãng E +H

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *