HƯỚNG DẪN HIỆU CHỈNH PHƯƠNG TIỆN ĐO O2 (CALIBRATE) HÃNG ABB

1. Hướng dẫn Zero và một vài lưu ý khi Zero phương tiện đo O2

***Lưu ý: Đọc hướng dẫn tại góc trái bên dưới của màn hình thiết bị để đảm bảo các bước được thực hiện đúng, chính xác và an toàn trong quá trình thực hiện hiệu chỉnh thiết bị này.

+ Từ màn hình chính bấm chọn Menu;

+ Khi đó màn hình sẽ hiện ra như sau;

+ Nhấn chọn Calibrate và nhấn ENTER màn hình sẽ hiện ra như sau;

+ Tiếp tục nhấn chọn Manual calibration nhấn ENTER;

+ Nhấn nút di chuyển xuống chọn dòng O2, nhấn ENTER;

+ Tiếp tục chọn Zero Gas và nhấn ENTER, khi đó màn hình sẽ hiện ra như hình;

+ Chọn Test Gas Concentration và nhấn ENTER;


+
Tại đây ta thấy thiết bị đang nhận một giá trị nồng độ khác để thực hiện Zero.

***Vậy nên, tại đây chúng ta cần lưu ý một số điều sau đây:

  • Trường hợp 1:
  • Chọn Test gas concentration và nhấn ENTER màn hình hiện ra là 0 %Vol thì ta sẽ tiếp tục bơm KHÍ KHÔNG (khí N2) vào thiết bị để thực hiện Zero, chờ giá giá trị ổn định nhấn ENTER khí đó màn hình sẽ hiện ra như sau:

  • Sau khi quá trình Zero kết thúc, nhấn ENTER để lưu giá trị vừa thực hiện, sau đó nhấn BACK để thoát ra màn hình chính.
  • Trường hợp 2:
  • Chọn Test Gas Concentration và nhấn ENTER màn hình hiện ra là 20,9 %Vol như hình thì ta sẽ để thiết bị tự bơm không khí xung quanh hoặc dử dụng bình khí chuẩn có nồng độ là 20,9 %V để thực hiện Zero, chờ giá trị ổn định nhấn ENTER khí đó màn hình sẽ hiện ra như sau:

  • Sau khi quá trình Zero kết thúc, nhấn ENTER để lưu giá trị vừa thực hiện, sau đó nhấn BACK để thoát ra màn hình chính.

2. Hướng dẫn hiệu chỉnh O2 (Calibration)

***Lưu ý: Đọc hướng dẫn tại góc trái bên dưới của màn hình thiết bị để đảm bảo các bước được thực hiện đúng, chính xác và an toàn trong quá trình thực hiện hiệu chỉnh thiết bị này.

+ Từ màn hình chính bấm chọn Menu;

+ Khi đó màn hình sẽ hiện ra như sau;

+ Dùng nút di chuyển xuống chọn Configure và nhấn ENTER sau đó màn hình sẽ hiện ra như hình;

+ Dùng nút di chuyển xuống dưới chọn Calibration data và nhấn ENTER;

+ Dùng nút di chuyển sang phải chọn Manual Calibration và nhấn ENTER;

+ Dùng nút di chuyển xuống dưới chọn O2 và nhấn ENTER;

+ Chọn Test Gas Concentration và nhấn ENTER sau đó màn hình sẽ hiện ra như sau;

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

+ Nhấn chọn Span Point để cài đặt điểm nồng độ khí cần hiệu chỉnh;

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

+ Ta nhấn chọn CLEAR để xóa giá trị đang cài sẵn trong thiết bị hoặc giá trị đã từng dùng để hiệu chuẩn định kỳ của nhà máy, sau đó nhập GIÁ TRỊ NỒNG ĐỘ bình khí tương ứng cần thiết bị đọc được và nhấn chọn ENTER;
+ Nhấn BACK để quay về màn hình chính;

+ Từ màn hình chính bấm chọn Menu;

+ Khi đó màn hình sẽ hiện ra như sau;

+ Nhấn chọn Calibrate và nhấn ENTER màn hình sẽ hiện ra như sau;

+ Tiếp tục nhấn chọn Manual Calibration nhấn ENTER;

+ Sử dụng nút di chuyển xuống , nhấn chọn dòng O2, nhấn ENTER;

+ Sử dụng nút di chuyển xuống ▼, nhấn chọn Span Gas và nhấn ENTER;

+ Đợi giá trị ổn định ta nhấn ENTER để thiết nhận giá trị nồng độ bình khí chuẩn mà ta đã cài trước ở trên, sau đó nhấn tiếp ENTER 1 lần nữa để xác nhận kết quả và nhấn BACK để thoát ra màn hình chính theo dõi giá trị đọc của thiết bị.
+ Các bước tiếp theo được thực hiện TƯƠNG TỰ với bước của quá trình thực hiện Zero trên thiết bị này.

***Lưu ý:

– Đọc hướng dẫn tại góc trái bên dưới của màn hình thiết bị để đảm bảo các bước được thực hiện đúng, chính xác và an toàn trong quá trình thực hiện hiệu chỉnh thiết bị này.

– Nội dung được viết dựa trên kinh nghiệm của người thực hiện về việc “hiệu chỉnh thiết bị hãng ABB” 

– Mong rằng những thông tin trên sẽ hữu ích với bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại bạn ở những bài viết sau.

Xin cảm ơn!

Từ khóa: PTĐ O2 hang ABB, hiệu chỉnh O2 hãng ABB, Calib O2 hãng AB

Tìm hiểu thêm

Hiệu chỉnh (calibrate) hãng ABB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *