Hướng dẫn hiệu chỉnh (Calibrate) PTĐ TSS hãng Endress hauser

– Từ màn hình hiển thị ta nhấn nút MENU tương ứng trên màn hình hiển thị, khi dó màn hình sẽ xuất hiện hình sau:


– Ta sử dụng núm xoay di chuyển đến SETUP rồi nhấn ENTER;


– Ta sử dụng núm xoay di chuyển đến INPUTS rồi nhấn ENTER;

– Dùng núm xoay di chuyển đến vị trí “CH3: 2:1 TU/TS” và nhấn ENTER để chọn;

– Tiếp tục ta sử dụng núm xoay di chuyển đến “Application” rồi nhấn ENTER;
(Trong mục Application này sẽ chứa Dataset “bảng dữ liệu calib”);

– Hiện tại chỉ tiêu TSS đang sử dụng Dataset2 để hoạt động;

Sau khi ta nhấn Enter màn hình sẽ xuất hiện hình sau:

– Để tiến hành lập bảng hiệu chỉnh ta chọn “Kaolin” nhấn Enter để chọn. Phần mền sẽ trở lại màn hình;

– Từ màn hình hiển thị này ta nhấn nút CAL “Calib” tương ứng trên màn hình, sẽ xuất hiện hình sau:

– Trong hình này ta chọn chỉ tiêu cần hiệu chỉnh, ở đây chỉ tiêu TSS tương ứng là “CH3: 2:1 TU/TS” ta nhấn Enter để chọn;

– Ta tiếp tục nhấn Enter;


– Ta chọn một Dataset. Tiếp tục nhấn Enter;

– Trong Data set sẽ có Dataset1 đến Dataset5 ta có thể chọn bất kỳ Dataset nào. Ở đây chọn Dataset2;

(dùng núm xoay di chuyến đến Dataset2 nhấn Enter);

– Tiếp tục sử dụng núm xoay di chuyển xuống đến Edit table nhấn Enter;

– Trong hình này sẽ chứa những giá trị Calib cũ;

– Ta xóa hết bằng cách nhấn bằng phím DEL. Sau đó nhấn SAVE rối nhấn tiếp X để thoát ra;

– Để tiến hành lập bảng dữ liệu Calib mới, ta nhúng Sensor vào mẫu nước cần đo:

– Tiếp tục sử dụng nút di chuyến đến “Start calibration” nhấn Enter;


– Ta nhấn Enter sau đó màn hình xuất hiện:

– Tiếp tục nhấn Enter khi đó màn hình xuất hiện:

– Màn hình đang cập nhật giá trị Calib. Khoảng 5-10s giá trị sẽ xuất hiện;

– Lúc này màn hình báo thiết bị đã cập nhật xong giá trị đo:

– Tiếp tục ta di chuyến đến “Apccept calibration data” rồi nhấn Enter, sau đó màn hình xuất hiện;

– Tiếp tục nhấn Enter, sau đó màn hình xuất hiện;

– Lúc này thiết bị đã tiến hành hiệu chỉnh xong đầu đo theo như giá trị đã cài đặt;

– Tiếp tục nhấn Enter, sau đó màn hình sẽ hiện ra như sau;

– Khi đến phần này ta nhấn ESC để thoát ra, màn hình hiện ra;

– Sử dụng núm xoay di chuyển đến Edit Table nhấn Enter để xem và chỉnh sửa giá trị Calib, sau đó màn hình xuất hiện;


– Trong hình này ở cột “Measured values” là những giá trị máy đo được, còn “Nominal value” là giá trị đo được trong phòng thí nghiệm;

– Ta sẽ chỉnh sửa giá trị “Nominal value” theo như phòng thí nghiệm bằng cách nhấn Enter vào giá trị cần chỉnh sửa;


– Ví dụ ta chỉnh giá trị máy đo 3.514 trong phòng thí nghiệm ta đo được 4.

– Thay đổi bằng nút di chuyển và nút Enter. Sau khi xong nhấn vào nút tích V để thoát ra;


– Sau đó nhấn SAVE để lưu giá trị;

– Tiếp theo nhấn X để thoát ra màn hình hiển thị bình thường.

Lưu ý!

– Để đảm bảo chính xác trước khi tiến hành Calib. ta phải vệ sinh Sensor cho thật sạch;

– Giá trị Calib ta phải làm từ 3-5 giá trị để tránh sai số;

– Mỗi giá trị Calib phải chênh lệch vài đơn vị;

– Các giá trị Calib có thể thực hiện liên tục khi có nhiều mẫu nước có giá trị khác nhau, hoặc có thể thực hiện trong vài ngày;

– Sau khi lập bảng Calib xong ta nhấn nút MENU tương ứng trên màn hình hiển thị, sẽ xuất hiện hình sau:


– Ta sử dụng núm xoay di chuyển đến SETUP rồi nhấn ENTER;


– Ta sử dụng núm xoay di chuyển đến INPUTS rồi nhấn ENTER;

– Ta nhấn ENTER để chọn “CH3: 2:1 TU/TS”;

– Tiếp tục ta sử dụng núm xoay di chuyển đến “Application” rồi nhấn ENTER;
(Trong mục Application này sẽ chứa Dataset “bảng dữ liệu calib”).

– Hiện tại như trong hình thì chỉ tiêu TSS đang sử dụng “Kaolin” để hoạt động;

– Sau khi ta nhấn Enter sẽ xuất hiện hình sau:


– Ta chọn Dataset mà ta đã Calib theo phòng thí nghiệm, ví dụ “Dataset2” nhấn Enter để chọn.
– Phần mềm sẽ trở lại màn hình;

– Sau đó nhấn ESC để thoát ra màn hình hiển thị giá trị. và kết thúc quá trình hiệu chỉnh PTĐ TSS.

**Mong rằng những thông tin trên sẽ hữu ích với bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại bạn ở những bài viết sau**

Xin cảm ơn!

Từ khóa: Calib TSS hãng Endress Hauser, Calib TSS hãng E + H, Hiệu chỉnh TSS hãng E+H.

Tìm hiểu thêm:

Hướng dẫn hiệu chỉnh AMONI hãng E + H

Hướng dẫn hiệu chỉnh (Calib) Nitrate hãng E + H 

Hướng dẫn cài đặt pH hãng E + H

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *