Hướng dẫn hiệu chỉnh (Calibrate) phương tiện đo

nồng độ khí CO, NOX, SO2 hãng ABB

1. Hướng dẫn Zero phương tiện đo nồng độ khí CO, NOX, SO2 hãng ABB.

***Lưu ý: Đọc hướng dẫn tại góc trái bên dưới của màn hình thiết bị để đảm bảo các bước được thực hiện đúng, chính xác và an toàn trong quá trình thực hiện hiệu chỉnh thiết bị này.

+ Từ màn hình chính bấm chọn Menu;

+ Khi đó màn hình sẽ hiện ra như sau;

+ Nhấn chọn Calibrate và nhấn ENTER màn hình sẽ hiện ra như sau;

+ Tiếp tục nhấn chọn Manual Calibration nhấn ENTER;

+ Nhấn chọn dòng CO, NOx, SO2, nhấn ENTER;

+ Nhấn chọn thông số cần tiến hành Zero (ở đây ta chọn thông số SO2), sau đó nhấn chọn ENTER để tiếp tục;

+ Tiếp tục chọn Zero Gas và nhấn ENTER, khi đó màn hình sẽ hiện ra như hình;

+ Chọn Test Gas Concentration và nhấn ENTER;

+ Tại góc trái màn hình thiết bị sẽ gợi ý giúp chúng ta: “When measured value stable <ENTER>” nghĩa là “KHI GIÁ TRỊ ỔN ĐỊNH HÃY NHẤN <ENTER>”, đợi giá không còn sự dao động lớn nữa ta tiến hành nhấn chọn ENTER để tiếp tục;

+ Lúc này giá trị sau khi thực hiện Zero đã về bằng với giá trị mà ta đã cài đặt trước đó, tiến hành nhấn chọn ENTER để xác nhận giá trị 1 lần nữa và nhấn nút BACK để thoát ra ngoài màn hình chính của thiết bị.

2. Hướng dẫn hiệu chỉnh CO, NOX, SO2 hãng ABB (Calibrate):

***Lưu ý: Đọc hướng dẫn tại góc trái bên dưới của màn hình thiết bị để đảm bảo các bước được thực hiện đúng, chính xác và an toàn trong quá trình thực hiện hiệu chỉnh thiết bị này.

+ Từ màn hình chính bấm chọn Menu;

+ Khi đó màn hình sẽ hiện ra như sau;

+ Dùng nút di chuyển xuống chọn Configure và nhấn ENTER sau đó màn hình sẽ hiện ra như hình;

+ Dùng nút di chuyển xuống dưới chọn Calibration data và nhấn ENTER;

+ Dùng nút di chuyển sang phải chọn Manual Calibration và nhấn ENTER;

+ Dùng nút di chuyển xuống dưới chọn O2 và nhấn ENTER;

+ Chọn Test Gas Concentration và nhấn ENTER sau đó màn hình sẽ hiện ra như sau;

+ Nhấn nút di chuyển lên ▲ hoặc xuống ▼ để chọn thông số cần thực hiện hiệu chỉnh lại (ta chọn CO làm thông số đại diện cho quá trình này) và nhấn ENTER;

+ Nhấn chọn Span Point để cài đặt điểm nồng độ khí cần hiệu chỉnh;

+ Ta nhấn chọn CLEAR để xóa giá trị đang cài sẵn trong thiết bị hoặc giá trị đã từng dùng để hiệu chuẩn định kỳ của nhà máy, sau đó nhập GIÁ TRỊ NỒNG ĐỘ bình khí tương ứng cần thiết bị đọc được và nhấn chọn ENTER;
+ Nhấn BACK để quay về màn hình chính;

+ Từ màn hình chính bấm chọn Menu;

+ Khi đó màn hình sẽ hiện ra như sau;

+ Nhấn chọn Calibrate và nhấn chọn ENTER màn hình sẽ hiện ra như sau;

+ Tiếp tục nhấn chọn Manual Calibration, nhấn ENTER;

+ Nhấn chọn dòng CO, NOx, SO2 sau đó nhấn chọn ENTER;

+ Sử dụng nút di chuyển xuống ▼, nhấn chọn Span Gas và nhấn ENTER;

+ Đợi giá trị ổn định ta nhấn ENTER để thiết nhận giá trị nồng độ bình khí chuẩn mà ta đã cài trước ở trên, sau đó nhấn tiếp ENTER 1 lần nữa để xác nhận kết quả và nhấn BACK để thoát ra màn hình chính theo dõi giá trị đọc của thiết bị.
+ Các bước tiếp theo được thực hiện TƯƠNG TỰ với bước của quá trình thực hiện Zero trên thiết bị này.

***Lưu ý:

– Đọc hướng dẫn tại góc trái bên dưới của màn hình thiết bị để đảm bảo các bước được thực hiện đúng, chính xác và an toàn trong quá trình thực hiện hiệu chỉnh thiết bị này.

– Nội dung được viết dựa trên kinh nghiệm của người thực hiện về việc “hiệu chỉnh thiết bị hãng ABB” 

Mong rằng những thông tin trên sẽ hữu ích với bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại bạn ở những bài viết sau.

Xin cảm ơn!

Từ khóa: Calib ABB, Calibrate ABB, Hiệu chỉnh hãng ABB.

Tìm hiểu thêm

Hiểu chỉnh (Calibrate) hãng Zetian

HIệu chỉnh PTĐ O2 hãng ABB

Cài đặt dải đo thiết bị hãng ABB

1 thoughts on “Hiệu chỉnh (Calibrate) thiết bị hãng ABB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *