Hiệu chỉnh (Calibrate) PTĐ COD, TSS, Độ màu hãng GO

1. Hiệu chỉnh COD

– Ta sẽ Calib COD theo kết quả phân tích ở Phòng thí nghiệm.

Ví dụ:

COD được đo bởi PTĐ tại 2 điểm nồng độ chất chuẩn lần lượt là: 55,5 mg/L 105,5 mg/L, nồng độ dung dịch chuẩn đo được tại phòng thí nghiệm lần lượt là: 50 mg/L 100 mg/L.

– Trước khi tiến hành hiệu chỉnh ta cần vệ sinh sạch đầu đo của sensor bằng vải mềm;

– Sau đó cho Sensor vào bồn đựng dung dịch chất chuẩn đợị khoảng 5 phút;

– Đợi kết quả đo của sensor hiển thị trên màn hình ổn định;

– Ta tiến hành hiệu chỉnh;

– Từ màn hình hiển thị, ta nhấn vào phím “Menu”;

– Trong Main menu ta nhấn chọn User;

– Ta sử dụng các nút di chuyển ↑↓ để tìm đến mục COD, nhấn chọn FACTORCOD hoặc OFFSETCOD;

Chú ý:

COD sẽ được thiết lập theo phương trình y = Ax + B

Trong đó:

A: là hệ số Factor;

B: là hệ số Offset;

x: là kết quả trước hiệu chỉnh;

y: là kết quả cần tìm.

– Ta có thể chọn một trong hai Factor hoặc Offset hoặc căn chỉnh cả 2 để ra được kết quả mong muốn.

– Tiếp tục, ta nhấn chọn Set để cài lại giá trị;

– Tương tự như vậy đối với Offset;

– Nhấn Set để cài lại giá trị;

– Nhấn <- để thoát ra màn hình chính.

2. Hiệu chỉnh TSS

– Thực hiện lặp lại các bước tương tự với hiệu chỉnh COD.

3. Hiệu chỉnh Độ màu (Color)

– Thực hiện lặp lại các bước tương tự như với hiệu chỉnh COD.

**Mong rng nhng thông tin trên s hu ích vi bn. Cm ơn bn đã quan tâm và theo dõi. Hn gp li bn nhng bài viết sau**

Xin cm ơn!

T khóa: Calib COD hãng GO, Calib TSS hãng GO, Calib Độ màu hãng GO, Hiệu chỉnh Color hãng GO, Hiu chnh pH hãng GO, Hiu chnh amoni hãng GO…

Tìm hiểu thêm:

Hướng dẫn hiệu chỉnh AMONI hãng E + H

Hướng dẫn hiệu chỉnh Amoni, pH hãng GO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *