Hiệu chỉnh (Calibrate) PTD Amoni và pH hãng GO

1. Hiệu chỉnh Amoni

– Ta sẽ Calib AMMONNIUM theo kết quả phân tích ở Phòng thí nghiệm.

 Ví dụ:

AMMONNIUM được đo bởi PTĐ tại 2 điểm nồng độ chất chuẩn lần lượt là:10,5 mg/L 20,5 mg/L, nồng độ dung dịch chuẩn đo được tại phòng thí nghiệm lần lượt là: 10 mg/L 20 mg/L.

– Trước khi tiến hành hiệu chỉnh ta cần vệ sinh sạch đầu đo của sensor bằng vải mềm;

– Sau đó cho Sensor vào bồn đựng dung dịch chất chuẩn đợị khoảng 5 phút;

– Đợi kết quả đo của sensor hiển thị trên màn hình ổn định;

– Ta tiến hành hiệu chỉnh;

– Từ màn hình hiển thị, ta nhấn vào phím “Menu”;

– Trong Main menu ta nhấn chọn Sensor list;

– Ta sử dụng các nút di chuyển ↑↓ để tìm đến mục Amoni, nhấn chọn Amoni;

– Tiếp tục, ta nhấn chọn Calibration, khi đó màn hình sẽ hiện ra giao diện Passwword;

– Ta tiến hành nhập Password – đơn vị vận hành cung cấp;

– Sau khi nhập xong Password màn hình sẽ chuyển sang giao diện sau:

– Ta nhúng đầu đầu đo Sensor và trong dung dịch chuẩn thứ nhất đã biết nồng độ trong phòng thí nghiệm (theo ví dụ là 10 mg/L);

– Đợi giá trị mV ổn định và không xuất hiện sự giao động lớn nào nữa ta nhấn Reference value khi đó màn hình sẽ hiện ra như sau;

– Nhập giá trị 10 mg/L, sau đó nhấn OK màn hình sẽ chuyển sang giao diện sau:

– Bây giờ ta nhấc đầu đo sensor lên tráng rửa và vệ sinh sạch đầu đo bằng vải mềm, sau đó tráng bằng 1 phần dung dịch chuẩn tiếp theo và nhúng đầu đo vào dung dịch chuẩn đó (theo ví dụ là 20 mg/L);

– Đợi giá trị mV ổng định và không suất hiện sự dao động lớn nào nữa ta tiến hành nhấn Reference value, Khi đó màn hình sẽ hiện ra như sau;

– Nhập giá trị 20 mg/L, sau đó nhấn OK;

– Khi đó màn hình sẽ hiện ra như sau:

– Nhấn -> để tiếp tục;

– Đợi đến khi giá trị nhận được ổn định ta nhấn Save để lưu giá trị;

– Sau khi lưu giá trị màn hình sẽ hiện lên Calibration ready! Tức là “Hiệu chuẩn đã kết thúc”. Nhấn <- để thoát ra màn hình chính và đọc kết quả.

2. HIệu chỉnh pH

 – Để thực hiện hiệu chỉnh pH ta làm tương tự các bước như trên tại các điểm nồng độ pH (4,7,10).

**Mong rằng những thông tin trên sẽ hữu ích với bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại bạn ở những bài viết sau**

Xin cảm ơn!

Từ khóa: Calib pH hãng GO, Calib Amoni hãng GO, Hiệu chỉnh pH hãng GO, Hiệu chỉnh amoni hãng GO…

Tìm hiểu thêm:

Hướng dẫn hiệu chỉnh AMONI hãng E + H

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *