Hướng dẫn hiệu chỉnh PTD khí hãng Dr.Fodisch (MGA 12)

1. Giới thiệu chức năng của các phím bấm

STT Tên Chức năng
1 Màn hình Hiển thị thông số đo được
5 ▲▼►◄ Phím di chuyển
6 ESC Thoát hoặc quay lại
7 –l Enter

2. Hiệu chỉnh thiết bị

a. Zero

Lưu ý: Trước khi tiến hành Zero thiết bị ta cần xác định xem thiết bị zero bằng khí không (khí N2) hay sử dụng không khí sạch (khí môi trường xung quanh) để zero thiết bị bằng cách xem hướng dẫn trong manual của hãng. “Thiết bị này sử dụng không khí sạch để zero”

– Từ màn hình chính nhấn ENTER để vào thư mục Main Menu, khi đó màn hình hiển thị ra như sau:

– Dùng phím đi chuyển ▲▼ tới vị trí Adjust sau đó nhấn Enter để xác nhận:

–  Nhấn Enter chọn Aumatic calibration màn hình hiện ra như sau:

– Dùng phím di chuyển ▲▼ tới AUTOZERO now để thiết bị tiến hành tự động Zero. Quá trình này sẽ diễn ra trong khoảng (15 – 20) phút, tùy vào cài đặt. Sau khi kết thúc thiết bị sẽ quay về màn hình chính.

b. Hiệu chỉnh

– Từ màn hình chính nhấn ENTER để vào thư mục Main Menu, khi đó màn hình hiển thị ra như sau:

– Nhập mật khẩu thiết bị (nếu có);

– Tại trường thông tin Adjust ta nhấn Enter chọn Manual calibration;

– Khi đó màn hình sẽ hiện ra như sau:

– Nhấn Enter chọn IR channels, màn hình hiển thị:

– Nhấn chọn Manual reference,

– Tại đây ta có 2 lựa để thực hiện hiệu chỉnh (Calibrate) lại thiết bị:

Lựa chọn 1: Hiệu chỉnh bằng điểm nồng độ chất chuẩn.

Lựa chọn 2: Hiệu chỉnh bằng hệ số Factor.

– Sau đây ta sẽ đi cụ thể vào từng lựa chọn:

Lựa chọn 1: Hiệu chỉnh bằng điểm nồng độ chất chuẩn;

– Tại trường thông tin Manual reference ta nhấn chọn Refence gas values, khi đó màn hình sẽ hiện ra như sau:

– Lựa chọn kênh (Channel 1, Channel 2….), mỗi kênh đại diện cho một thông số. Ở đây ta lựa chọn Channnel 2 tương ứng với thông số CO;

– Tại trường thông tin trên ta nhập nồng độ khí chuẩn vào đây;

Lưu ý:

  • 30,0 ppm <= X <= 1000,0 ppm: Đây là giới hạn nồng độ bình khí mà ta có thể nhập vào thiết bị dùng để hiệu chỉnh;
  • + 9,0000 E+02 = 9,0000 x 10^2: Đây là nơi để ta có thể nhập giá trị của nồng độ bình khí.

– Sau nhập vào nồng độ bình khí thích hợp, ta nhấn ESC để thoát ra màn hình Manual reference,  

– Ta nhấn chọn Set reference;

– Tương tự như trên ta chọn Channel 2, khi đó màn hình hiện ra như sau;

– Tại đây ta có thể theo dõi được nồng độ khí ta vừa cài đặt tại Set poin và giá trị nồng độ khí mà thiết bị đang đọc được tại Moment tary val.. Tại đây nếu thiết bị đọc với giá trị không đạt như yếu cầu mà ta mong muốn hãy nhấn ENTER để tiến hành hiệu chỉnh lại giá trị đọc của thiết bị về gần với giá trị mà ta đã cài đặt từ trước;

– Kết thúc hiệu chỉnh nhấn ESC để thoát ra ngoài màn hình chính.

Lựa chọn 2: Hiệu chỉnh bằng điểm hệ số Factor

– Tại trường thông tin Manual reference ta sử dụng phím di chuyển ▲▼ để di chuyển tới và nhấn chọn Calibration factors

– Tương tự ta chọn Channel 2 làm đại diện,

– Nhấn Enter để chọn,

– Tại đây ta chú ý 1,0000 E+02 = 1,0000 x 10^2 chính là hệ số ta cần điều chỉnh để được kết quả đúng.

*Cách tính hệ số: Hệ số mới = (Nồng độ khí đo được ÷ Nồng độ khí chuẩn) x hệ số ban đầu*

– Sau khi nhập hệ số mong muốn vào thiết bị ta nhấn Enter để để xác nhận giá trị.

– Nhấn ESC để thoát ra màn hình chính.

Thực hiện hiệu chỉnh O2 tương tự các bước như trên tại mục EC Channel

**Mong rằng những thông tin trên sẽ hữu ích với bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại bạn ở những bài viết sau**

Xin cảm ơn!

Từ khóa: Calib Dr.Fodisch (MGA 12), Calibrate Dr.Fodisch (MGA 12), Hiệu chỉnh hãng Dr.Fodisch (MGA 12).

Tìm hiểu thêm

Hiểu chỉnh (Calibrate) hãng Zetian

HIệu chỉnh PTĐ O2 hãng ABB

Cài đặt dải đo thiết bị hãng ABB

Hiệu chỉnh PTĐ khí hãng Horiba

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *