Hướng dẫn hiệu chỉnh (Calibrate) PTĐ COD hãng

Endress Hauser

– Từ màn hình hiển thị bình thường ta nhấn nút MENU tương ứng trên màn hình hiển thị sẽ xuất hiện hình sau:

– Ta sử dụng núm xoay di chuyển đến SETUP rồi nhấn ENTER;

– Ta sử dụng núm xoay di chuyển đến INPUTS rồi nhấn ENTER;

– Trong hình trên ta nhấn ENTER để chọn “CH1: 1:1 SAC”

– Tiếp tục ta sử dụng núm xoay di chuyển đến “Application” rồi nhấn ENTER

(Trong mục Application này sẽ chứa Dataset “bảng dữ liệu calib”).

– Hiện tại như trong hình thì chỉ tiêu COD đang sử dụng Dataset 3 để hoạt động. Sau khi ta nhấn Enter sẽ xuất hiện hình sau:

– Để tiến hành lập bảng Calib ta chọn “Factory calib” nhấn Enter để chọn.

– Phần mền sẽ trở lại màn hình:

– Từ màn hình hiển thị này ta nhấn nút CAL “Calib” tương ứng trên màn hình hiển thị, màn hình sẽ xuất hiện hình sau:

– Trong hình này ta chọn chỉ tiêu cần calib ở đây chỉ tiêu COD tương ứng là “CH1: 1:1 SAC” ta nhấn Enter. Màn hình xuất hiện:

– Tiếp tục nhấn Enter;

– Trong hình này ta chọn bất kỳ một Data set để chứa bảng dữ liệu Calib. Nhấn Enter;

– Màn hình xuất hiện:

– Trong Data set sẽ có Dataset1 đến Dataset6 ta chọn bất kỳ Dataset nào. Ở đây chọn Dataset2 (dùng núm xoay di chuyến đến Dataset2 nhấn Enter). Sau khi nhấn Enter thì màn hình xuất hiện:

– Tiếp tục sử dụng núm xoay di chuyển xuống đến Edit table nhấn Enter;

– Trong hình này sẽ chứa những giá trị calib cũ, Ta xóa hết bằng cách nhấn bằng phím DEL;

– Sau đó nhấn SAVE rối nhấn tiếp X để thoát ra;

– Để tiến hành lập bảng Calib mới, Ta cho Sensor COD vào mẫu nước cần đo:

– Tiếp tục sử dụng nút di chuyến đến “Start calibration” nhấn Enter;

– Màn hình xuất hiện:

– Tiếp tục nhấn Enter- màn hình xuất hiện:

– Tiếp tục nhấn Enter– màn hình xuất hiện:

 

– Màn hình đang cập nhật giá trị calib. Khoảng 5-10s giá trị sẽ xuất hiện.

 

– Màn hình báo đã cập nhật xong giá trị Calib:

– Tiếp tục ta di chuyến đến “Apccept calibration data” rồi nhấn Enter- màn hình xuất hiện:

– Tiếp tục nhấn Enter- màn hình xuất hiện:

– Tiếp tục nhấn Enter;

– Màn hình xuất hiện:

– Khi đến phần này ta nhấn ESC để thoát ra;

– Màn hình xuất hiện:

– Sử dụng nút di chuyển đến Edit table nhấn Enter để xem và chỉnh sửa giá trị Calib;

– Trong hình này ở cột “Measured values” là những giá trị máy đo được, còn “Nominal value” là giá trị đo được trong phòng thí nghiệm;

– Ta sẽ chỉnh sửa giá trị “Nominal value” theo như phòng thí nghiệm bằng cách nhấn Enter vào giá trị cần chỉnh sửa.

– Ví dụ ta chỉnh giá trị máy đo 727 trong phòng thí nghiệm ta đo được 52.

– Thay đổi bằng nút di chuyển và nút Enter. Sau khi xong nhấn để thoát;

– Sau đó nhấn SAVE để lưu giá trị.

– Tiếp theo nhấn X để thoát ra màn hình hiển thị bình thường.

Lưu ý!

+ Để đảm bảo chính xác trước khi tiến hành calib ta phải vệ sinh sensor cho thật sạch;

+ Giá trị Calib ta phải làm từ 3-5 giá trị để tránh sai số;

+ Mỗi giá trị Calib phải chênh lệch vài đơn vị;

+ Các giá trị Calib có thể thực hiện liên tục khi có nhiều mẫu nước có giá trị khác nhau, hoặc có thể thực hiện trong vài ngày;

– Sau khi lập bảng Calib xong ta nhấn nút MENU tương ứng trên màn hình hiển thị, thì sẽ xuất hiện hình sau:

– Ta sử dụng núm xoay di chuyển đến SETUP rồi nhấn;

– Ta sử dụng núm xoay di chuyển đến INPUTS rồi nhấn ENTER;

– Trong hình trên ta nhấn ENTER để chọn “CH1: 1:1 SAC”;

– Tiếp tục ta sử dụng núm xoay di chuyển đến “Application” rồi nhấn ENTER;

+ (Trong mục Application này sẽ chứa Dataset “bảng dữ liệu calib”).

– Hiện tại như trong hình thì chỉ tiêu COD đang sử dụng “Factory calib” để hoạt động;

– Sau khi ta nhấn Enter sẽ xuất hiện hình sau:

– Ta chọn Dataset mà ta đã calib theo phòng thí nghiệm, ví dụ “Dataset2” nhấn Enter để chọn;

– Phần mền sẽ trở lại màn hình:

– Sau đó nhấn ESC để thoát ra màn hình hiển thị giá trị.

**Mong rằng những thông tin trên sẽ hữu ích với bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại bạn ở những bài viết sau**

Xin cảm ơn!

Từ khóa: Calib COD hãng Endress Hauser, Calib COD hãng E + H, Hiệu chỉnh COD hãng E + H.

Tìm hiểu thêm:

Hướng dẫn hiệu chỉnh AMONI hãng E + H

Hướng dẫn cài đặt lưu lượng hãng E + H

Hướng dẫn cài đặt pH hãng E + H  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *