Category Archives: Trạm nước

Hiệu chỉnh (Calibrate) phương tiện đo pH hãng HACH

Hiệu chỉnh (Calibrate) phương tiện đo pH hãng HACH 1. Giới thiệu sơ lược về màn hình thiết bị hãng HACH với model sc1000 – Cung cấp nguồn cho thiết bị; – Đợi thiết bị khởi động cho đến khi hiển thị giao diện như sau: – Từ màn hình chính nhấn vào góc dưới […]

Hiệu chỉnh (Calibrate) PTĐ COD, TSS, Độ màu hãng GO

Hiệu chỉnh (Calibrate) PTĐ COD, TSS, Độ màu hãng GO 1. Hiệu chỉnh COD – Ta sẽ Calib COD theo kết quả phân tích ở Phòng thí nghiệm. – Ví dụ: COD được đo bởi PTĐ tại 2 điểm nồng độ chất chuẩn lần lượt là: 55,5 mg/L và 105,5 mg/L, nồng độ dung dịch […]

Hiệu chỉnh (Calibrate) PTD Amoni và pH hãng GO

Hiệu chỉnh (Calibrate) PTD Amoni và pH hãng GO 1. Hiệu chỉnh Amoni – Ta sẽ Calib AMMONNIUM theo kết quả phân tích ở Phòng thí nghiệm. –  Ví dụ: AMMONNIUM được đo bởi PTĐ tại 2 điểm nồng độ chất chuẩn lần lượt là:10,5 mg/L và 20,5 mg/L, nồng độ dung dịch chuẩn đo […]

Calibrate TSS hãng CemOn

Hiệu chỉnh (Calibrate) PTĐ TSS hãng CemOn * Calib sensor đo TSS – Vệ sinh sạch sensor trước khi Calib; – Ta sẽ hiệu chuẩn TSS theo kết quả phân tích ở Phòng thí nghiệm; – Theo ví dụ trên thì TSS máy đo Online tại 2 điểm nồng độ lần chất chuẩn lần lượt […]

Calibrate Ammonium hãng CemOn

Hiệu chỉnh (Calibrate) Ammonium hãng CemOn * Hiệu chuẩn đầu đo sensor Ammonium – Vệ sinh sạch sensor trước khi hiệu chuẩn; – Ta sẽ hiệu chuẩn AMMONNIUM theo kết quả phân tích ở Phòng thí nghiệm; – Theo ví dụ trên thì AMMONNIUM máy đo Online tại 2 điểm nồng độ lần chất chuẩn […]