Category Archives: Trạm khí

Hiệu chỉnh (Calibrate) hãng Dr.Fodisch (MGA 12)

Hướng dẫn hiệu chỉnh PTD khí hãng Dr.Fodisch (MGA 12) 1. Giới thiệu chức năng của các phím bấm STT Tên Chức năng 1 Màn hình Hiển thị thông số đo được 5 ▲▼►◄ Phím di chuyển 6 ESC Thoát hoặc quay lại 7 ◄–l Enter 2. Hiệu chỉnh thiết bị a. Zero Lưu ý: […]

Calibrate Horiba

HIỆU CHỈNH (CALIBRATE) VÀ CHECK GIẢI PTĐ KHÍ HÃNG HORIBA 1. Check giải đo cho các thông số – Từ màn hình chính ta bấm chọn Menu; – Khi đó màn sẽ hiện ra giao diện như sau: –  Tại bảng 1/5 ta nhấn chọn MEASURE RANGE,  khi đó màn hình sẽ chuyển sang giao […]