Category Archives: Testo 350

Đo lưu lượng khí thải bằng Testo 350

ĐO LƯU LƯỢNG KHÍ THẢI BẰNG TESTO 350 – Đưa đầu dò đo khí vào khu vực cần quan trắc khí; – Vào menu cài đặt Dùng phím di chuyển ▼▲ chọn Folders và nhấn phím OK; Nhấn chọn Options → chọn New measuarement site – Nhấn Measuurement site: Tên dự án; – Nhấn Application: […]

Hiệu chỉnh (Calibrate) PTĐ khí Testo 350

HIỆU CHỈNH (CALIBRATE) PTĐ KHÍ TESTO 350 Hiệu chỉnh:  Lưu ý: trước khi tiến hành hiệu chỉnh cần kiểm tra tình trạng thiết bị (kiểm tra độ kín, kiểm tra sensor, kiểm tra lỗi….) – Dùng phím di chuyển ▼▲ chọn Sensor setting và nhấn phím OK; – Chọn Calibration/ Adjustment và nhấn OK; – […]