Category Archives: IMR 5000

Hiệu chỉnh (Calibrate) hãng IMR 5000

Hướng dẫn hiệu chỉnh (Calibrate) phương tiện đo SO2, CO, NOx hãng IMR 5000 *Cách hiệu chỉnh (Calib) và thay đổi dải đo của phương tiện đo: 1. Kiểm tra và thay đổi dải đo các thông số được cài đặt trong phương tiện đo Từ màn hình chính ta nhấn chọn nút ≡  ở […]