Category Archives: Endress Hauser

Vệ sinh thiết bị hãng Endress Hauser

HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ HÃNG E + H 1. Vệ sinh Bồn Inox chứa mẫu: – Bồn Inox được đặt trong tủ điện, nên làm sạch 2 lần/ 1 tuần: + Tắt CB2 (mạch điều khiển) và CB3 (PUMP) sau đó mở van xả đáy cho chảy hết nước ra ngoài, […]

Hướng dẫn Reset Fatory hãng E + H

Hướng dẫn Reset Fatory (Quay về cài đặt ban đầu của thiết bị) – Từ màn hình ban đầu nhấn nút ENTER tương ứng trên màn hình thì xuất hiện màn hình: – Trong Main menu ta sử dụng nút di chuyển lên hoặc xuống để đến “device properties” nhấn ENTER; – Trong device properties […]

Hiệu chỉnh (Calibrate) TSS hãng E + H

Hướng dẫn hiệu chỉnh (Calibrate) PTĐ TSS hãng Endress hauser – Từ màn hình hiển thị ta nhấn nút MENU tương ứng trên màn hình hiển thị, khi dó màn hình sẽ xuất hiện hình sau: – Ta sử dụng núm xoay di chuyển đến SETUP rồi nhấn ENTER; – Ta sử dụng núm xoay […]

Hiệu chỉnh pH hãng Endress hauser

HƯỚNG DẪN HIỆU CHỈNH PTĐ PH HÃNG E + H – Trước khi tiến hành hiệu chỉnh ta cũng tiến hành vệ sinh Sensor cho thật sạch để tránh sai số. – Từ màn hình hiển thị bình thường ta nhấn CAL. Khi đó màn hình sẽ hiện ra như sau: – Sử dụng núm […]

Hiệu chỉnh (Calib) Nitrate hãng Endress Hauser

HƯỚNG DẪN HIỆU CHỈNH (CALIBRATION) PTĐ NITRATE HÃNG ENDRESS HAUSER – Vệ sinh sạch sensor trước khi hiệu chuẩn; – Ta sẽ hiệu chuẩn NITRATE theo kết quả phân tích ở Phòng thí nghiệm; – Theo ví dụ trên thì NITRATE máy đo Online là: 1 mg/L, phòng thí nghiệm đo là: 1.5 mg/L; – […]

Hiệu chỉnh (Calib) COD hãng Endress Hauser

Hướng dẫn hiệu chỉnh (Calibrate) PTĐ COD hãng Endress Hauser – Từ màn hình hiển thị bình thường ta nhấn nút MENU tương ứng trên màn hình hiển thị sẽ xuất hiện hình sau: – Ta sử dụng núm xoay di chuyển đến SETUP rồi nhấn ENTER; – Ta sử dụng núm xoay di chuyển […]

Hiệu chỉnh (Calib) Amoni hãng Endress Hauser

Hướng dẫn hiệu chỉnh (Calibrate) PTĐ Amoni hãng Endress Hauser – Vệ sinh sạch sensor trước khi hiệu chuẩn. – Ta sẽ hiệu chuẩn AMMONNIUM theo kết quả phân tích ở Phòng thí nghiệm. – Theo ví dụ trên thì AMMONNIUM máy đo Online là: 1 mg/L, phòng thí nghiệm đo là: 1.5 mg/L. – […]

Hướng dẫn cài đặt lưu lượng hãng Endress Hauser

Hướng dẫn cài đặt và tra thông tin cài đặt của PTĐ lưu lượng hãng Endress Hauser 1. Cài đặt các thông số đo lưu lượng – Từ màn hình nhấn nút ENTER tương ứng trên màn hình thì màn hình xuất hiện: – Trong Main menu tiếp tục nhấn ENTER – Trong flow tiếp […]

Cài đặt nồng độ chất chuẩn và DPG pH hãng Endress Hauser

Hướng dẫn cài đặt nồng độ chất chuẩn và độ phân giải pH hãng Endress Hauser 1. Cài đặt nồng độ chất chuẩn Từ màn hình hiển thị bình thường ta nhấn nút NENU tương ứng trên màn hình hiển thị, sẽ xuất hiện hình sau: Ta sử dụng núm xoay di chuyển đến SETUP […]