Category Archives: Calibrate

Hiệu chỉnh (Calibrate) hãng Dr.Fodisch (MGA 12)

Hướng dẫn hiệu chỉnh PTD khí hãng Dr.Fodisch (MGA 12) 1. Giới thiệu chức năng của các phím bấm STT Tên Chức năng 1 Màn hình Hiển thị thông số đo được 5 ▲▼►◄ Phím di chuyển 6 ESC Thoát hoặc quay lại 7 ◄–l Enter 2. Hiệu chỉnh thiết bị a. Zero Lưu ý: […]

Hiệu chỉnh (Calibrate) hãng Fuji

Hiệu chỉnh (Calibrate) PTĐ nồng độ khí hãng Fuji 1. Giới thiệu chức năng của các phím bấm Bảng 1: Giới thiệu chức năng phím STT Tên Chức năng 1 Màn hình Hiển thị thông số đo được 2 MODE Hiển thị Menu thông tin 3 ZERO Hiệu chỉnh PTĐ khí tại điểm ‘không’ 4 […]

Đo lưu lượng khí thải bằng Testo 350

ĐO LƯU LƯỢNG KHÍ THẢI BẰNG TESTO 350 – Đưa đầu dò đo khí vào khu vực cần quan trắc khí; – Vào menu cài đặt Dùng phím di chuyển ▼▲ chọn Folders và nhấn phím OK; Nhấn chọn Options → chọn New measuarement site – Nhấn Measuurement site: Tên dự án; – Nhấn Application: […]

Hiệu chỉnh (Calibrate) PTĐ khí Testo 350

HIỆU CHỈNH (CALIBRATE) PTĐ KHÍ TESTO 350 Hiệu chỉnh:  Lưu ý: trước khi tiến hành hiệu chỉnh cần kiểm tra tình trạng thiết bị (kiểm tra độ kín, kiểm tra sensor, kiểm tra lỗi….) – Dùng phím di chuyển ▼▲ chọn Sensor setting và nhấn phím OK; – Chọn Calibration/ Adjustment và nhấn OK; – […]

Hiệu chỉnh (Calibrate) phương tiện đo pH hãng HACH

Hiệu chỉnh (Calibrate) phương tiện đo pH hãng HACH 1. Giới thiệu sơ lược về màn hình thiết bị hãng HACH với model sc1000 – Cung cấp nguồn cho thiết bị; – Đợi thiết bị khởi động cho đến khi hiển thị giao diện như sau: – Từ màn hình chính nhấn vào góc dưới […]

Hiệu chỉnh (Calibrate) PTĐ COD, TSS, Độ màu hãng GO

Hiệu chỉnh (Calibrate) PTĐ COD, TSS, Độ màu hãng GO 1. Hiệu chỉnh COD – Ta sẽ Calib COD theo kết quả phân tích ở Phòng thí nghiệm. – Ví dụ: COD được đo bởi PTĐ tại 2 điểm nồng độ chất chuẩn lần lượt là: 55,5 mg/L và 105,5 mg/L, nồng độ dung dịch […]

Hiệu chỉnh (Calibrate) PTD Amoni và pH hãng GO

Hiệu chỉnh (Calibrate) PTD Amoni và pH hãng GO 1. Hiệu chỉnh Amoni – Ta sẽ Calib AMMONNIUM theo kết quả phân tích ở Phòng thí nghiệm. –  Ví dụ: AMMONNIUM được đo bởi PTĐ tại 2 điểm nồng độ chất chuẩn lần lượt là:10,5 mg/L và 20,5 mg/L, nồng độ dung dịch chuẩn đo […]

Calibrate TSS hãng CemOn

Hiệu chỉnh (Calibrate) PTĐ TSS hãng CemOn * Calib sensor đo TSS – Vệ sinh sạch sensor trước khi Calib; – Ta sẽ hiệu chuẩn TSS theo kết quả phân tích ở Phòng thí nghiệm; – Theo ví dụ trên thì TSS máy đo Online tại 2 điểm nồng độ lần chất chuẩn lần lượt […]

Calibrate Ammonium hãng CemOn

Hiệu chỉnh (Calibrate) Ammonium hãng CemOn * Hiệu chuẩn đầu đo sensor Ammonium – Vệ sinh sạch sensor trước khi hiệu chuẩn; – Ta sẽ hiệu chuẩn AMMONNIUM theo kết quả phân tích ở Phòng thí nghiệm; – Theo ví dụ trên thì AMMONNIUM máy đo Online tại 2 điểm nồng độ lần chất chuẩn […]

Calibrate Horiba

HIỆU CHỈNH (CALIBRATE) VÀ CHECK GIẢI PTĐ KHÍ HÃNG HORIBA 1. Check giải đo cho các thông số – Từ màn hình chính ta bấm chọn Menu; – Khi đó màn sẽ hiện ra giao diện như sau: –  Tại bảng 1/5 ta nhấn chọn MEASURE RANGE,  khi đó màn hình sẽ chuyển sang giao […]