Hiệu chỉnh (Calibrate) PTĐ TSS hãng CemOn

* Calib sensor đo TSS

– Vệ sinh sạch sensor trước khi Calib;

– Ta sẽ hiệu chuẩn TSS theo kết quả phân tích ở Phòng thí nghiệm;

– Theo ví dụ trên thì TSS máy đo Online tại 2 điểm nồng độ lần chất chuẩn lần lượt là: 50,8 mg/L 100,8 mg/L, phòng thí nghiệm đo là: 50 mg/L 100 mg/L;

– Sau đó cho Sensor vào bồn đựng dung dịch chất chuẩn đợị khoảng 5 phút đồng thời khuấy đều dung dịch chuẩn;

– Đợi kết quả đo của sensor hiển thị trên màn hình ổn định;

– Ta tiến hành Calib;

– Từ màn hình hiển thị, ta nhấn vào phím “Calibrate”. Khi đó màn hình sẽ hiện ra giao diện như sau:

– Trên đây là giao diện cần nhập mật khẩu để vào phần Calib (phần này cần sẽ do nhà máy nắm giữ)

– Sau khi nhập mật khẩu màn hình sẽ chuyển sang giao diện sau:

– Ta nhấn chọn TSS Calibrate, khi đó màn hình sẽ hiện ra giao diện hiệu chỉnh như sau:

– Tại Calibration factor input ta nhấn vào khoảng trắng như hình trên, khi đó màn hình sẽ hiện ra như sau:

– Đây là giao diện để nhập giá trị factor mới (ở đây vi dụ hệ số factor mới là 1,20)

Ghi chú:

– Cách tính hệ số factor mới:

Ta áp dụng phương trình sau X1y2=X2y1

Trong đó:

+ X1: giá trị đo được khi nhúng sensor vào dung dịch chuẩn trước hiệu chỉnh;

+ y1: hệ số ban đầu;

+ X2: giá trị đo được sau khi hiệu chỉnh;

+ y2: hệ số sau hiệu chỉnh.

– Sau khi tính toán ra hệ số cần điều chỉnh, ta nhập vào bảng trên và nhấn OK để quay về giao diện trước đó;

– Nhấn SAVE để thiết bị nhận giá trị Factor mới tại TSS factor;

– Thực hiện lại các bước trên cho đến khi đạt được kết quả mong muốn;

– Nhấn Home page để thoát ra màn hình chính.

Lưu ý:

– Hãy lưu lại hệ số ban đầu của thiết bị bằng cách chụp lại hoặc ghi ra biên bản (nếu có) để trả lại hệ số ban đầu cho thiết bị nếu cần thiết;

**Mong rằng những thông tin trên sẽ hữu ích với bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại bạn ở những bài viết sau**

Xin cảm ơn!

Từ khóa: Calib TSS hãng CemON, Calib TSS hãng CemOn, Hiệu chỉnh TSS hãng CemOn.

Tìm hiểu thêm:

Hướng dẫn hiệu chỉnh AMONI hãng E + H

Hướng dẫn hiệu chỉnh (Calib) Nitrate hãng E + H 

Hướng dẫn cài đặt pH hãng E + H

Hiệu chỉnh (calibrate) TSS hãng E + H

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *