HIỆU CHỈNH (CALIBRATE) VÀ CHECK GIẢI PTĐ KHÍ HÃNG HORIBA

1. Check giải đo cho các thông số

– Từ màn hình chính ta bấm chọn Menu;

– Khi đó màn sẽ hiện ra giao diện như sau:

–  Tại bảng 1/5 ta nhấn chọn MEASURE RANGE,  khi đó màn hình sẽ chuyển sang giao diện MEAN. RANGER;

– Ta bấm chọn vào khu vực hiển thị dải đo như hình (ta chọn thông số CO làm ví dụ). Khi đó màn hình sẽ xuất hiện giao diện (CO RANGER):

– Ở đây ta có thể lựa chọn một trong hai loại dải đo mà bên thiết bị hãng sản xuất đã thiết lập sẵn (lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng).

– Trong trường hợp này ta chọn dải đo là 5000 ppm. Nhấm EXT để tắt chế độ AUTO (tự dộng chuyển dải). Sau đó nhấn SET để xác nhận thiết lập mà ta vừa thao tác.

– Sau khi hoàn thành cài đặt, ta thoát ra màn hình chính. Khi đó dải đo của từng thông số mà ta đã cài đặt sẽ hiển thị như hình trên.

2. Calibrate

a. Zero

– Từ màn hình chính ta nhấn phím CAL. để truy cập giao diện CAL.;

– Màn hình sẽ hiện ra như sau;

– Tại giao diện CAL. ta nhấn chọn SPAN GAS như hình để chuyển sang giao diện CAL.MODE khi đó màn hình sẽ hiện ra như sau;

 Tại giao diện CAL.MODE ta bấm chọn thông số cần tiến hành zero. (Chọn thông số NOx làm ví dụ tiến hành zero);

– Ta bấm chọn NOx ZERO GAS, sau đó nhấn SET để xác nhận lựa chọn. Màn hình quay về giao diện trước đó;

Ghi chú: Lúc này ta cần chú ý lắng thật kỹ, thiết bị sẽ phát ra 1 tiếng TẠCH tức là bộ phận van khí đã được mở.

– Ta đưa khí không (N2) vào thiết bị. Nếu thiết bị đọc kết quả xuất hiện sai số, ta nhấn nút CAL. để đưa giá trị của thiết bị về đúng hoặc gần đúng với giá trị của khí không (bằng 0).

Thực hiện tương tự với các thông số còn lại.

– Sau khi tiến hành ZERO hết các thông số mong muốn, ta quay lại giao diện CAL.MODE, nhấn DELAY để thoát chế độ ZERO.

b. Calib

– Từ màn hình chính ta bấm chọn Menu;

– Khi đó màn sẽ hiện ra giao diện như sau:

– Sử dụng các nút di chuyển ◄► để đi chuyển đến bảng 3/5;

– Tại bảng 3/5 ta nhấn chọn CALIBRATION SET, khi đó màn hình sẽ hiện ra như sau;

–  Trước khi hiệu chỉnh ta cần cài trước nồng độ khí chuẩn bằng cách bấm chọn vào cột bên phải tương ứng với từng thông số (lấy SO2 làm ví dụ);

– Sau khi bấm chọn màn hình sẽ hiển thị ra như sau:

–  Tại đây, ta sử dụng dãy số bên để nhập giá trị nồng độ bình khí mà ta chuẩn bị đưa vào thiết bị (ta chọn khí SO2 nồng độ 800 ppm để thực hiện). Sau đó nhấn SET để xác nhận giá trị vừa cài;

– Sau khi tiến hành cài đặt xong ta thoát ra màn hình chính;

– Từ màn hình chính ta nhấn phím CAL. để truy cập giao diện CAL., màn hình sẽ hiện ra như sau;

– Tại giao diện CAL. ta nhấn chọn SPAN GAS như hình để chuyển sang giao diện CAL.MODE khi đó màn hình sẽ hiện ra như sau;

– Tại giao diện CAL.MODE ta chọn thông số cần tiến hành hiệu chỉnh (lấy thông số SO2 làm ví dụ);

– Ta bấm chọn SO2 SPAN GAS, sau đó nhấn SET để xác nhận lựa chọn. Màn hình quay về giao diện trước đó;

Ghi chú: Lúc này ta cần chú ý lắng thật kỹ, thiết bị sẽ phát ra 1 tiếng TẠCH tức là bộ phận van khí đã được mở.

– Ta đưa bình khí chuẩn nống độ 800 ppm vào thiết bị. Nếu thiết bị đọc kết quả xuất hiện sai số, ta nhấn nút CAL. để đưa giá trị của thiết bị về gần đúng với giá trị của khí chuẩn;

– Lúc này giá trị đã được hiệu chỉnh lại như hình trên. Ta thực hiện tương tự với các thông số còn lại (NOx, CO, O2).

– Sau khi hiệu chỉnh xong tất cả các thông số mong muốn, ta quay lại giao diện CAL.MODE, bằng cách nhấn vào SO2 SPAN GAS;

–  Nhấn chọn MEAS. sau đó nhấn SET để kết thúc trạng thái hiệu chuẩn. Đưa thiết bị về trạng thái đo bình thường.

**Mong rằng những thông tin trên sẽ hữu ích với bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại bạn ở những bài viết sau.

Xin cảm ơn!

Từ khóa: Calib Horiba, Calibrate Horiba, Hiệu chỉnh hãng Horiba.

Tìm hiểu thêm

Hiểu chỉnh (Calibrate) hãng Zetian

HIệu chỉnh PTĐ O2 hãng ABB

Cài đặt dải đo thiết bị hãng ABB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *