Hướng dẫn cài đặt nồng độ chất chuẩn và độ phân giải pH hãng Endress Hauser

1. Cài đặt nồng độ chất chuẩn

 • Từ màn hình hiển thị bình thường ta nhấn nút NENU tương ứng trên màn hình hiển thị, sẽ xuất hiện hình sau:

 • Ta sử dụng núm xoay di chuyển đến SETUP rồi nhấn

 • Ta sử dụng núm xoay di chuyển đến INPUTS rồi nhấn ENTER;

 • Trong hình trên ta nhấn ENTER để chọn “CH2: 1:2 pH Glass”;

 • Tiếp tục sử dụng núm xoay di chuyển đến “Extended setup” rồi nhấn ENTER;

 • Tiếp tục sử dụng núm xoay di chuyển đến “ Settings” rồi nhấn ENTER;

 • Sử dụng núm xoay để di chuyển đến vị trí “Calibration buffer 1” và “Calibration buffer 2” để lựa chọn điểm nống độ của dung dịch chuẩn lần lượt là 1 và thứ 2 trong quá trình hiệu chỉnh (ở đây đang chọn là điểm pH = 7,00 và pH = 10,00).

2. Thay đổi độ phân giải

 • Các bước đầu tiên thực hiện tượng tự với quá trình thay đổi điểm nồng độ hiệu chỉnh;
 • Tại đây ta dùng núm xoay để di chuyển đến vị trí “Extended setup” nhấn ENTER;

 • Tiếp theo ta dùng núm xoay di chuyển đến vị trí Main value format rồi nhấn ENTER. (Trong mục Main value format sẽ cho ta lựa chọn điều chỉnh lại độ phân giải#.##.##);

 • Tùy vào mục đích ta sẽ lựa chọn một trong hai độ phân giải trên;

*Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết về hiệu chỉnh (Calib) hãng IMR 5000 của chúng tôi. Chúc bạn thành công.*

Xin cảm ơn!

Từ khóa: Độ phân giải (Dpg) pH, nồng độ chất chuẩn

Tìm hiểu thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *